Saekoja 36A-200, Tartu, 50107
  • Eesti
  • English
  • Русский

Ares Security

OÜ Ares Security on 2011. aastal loodud turvaettevõte, mis pakub kvaliteetset ning paindlikku turvateenust. Keskendume avaliku korra tagamisele erinevates meelelahutusasutustes ja erinevatel üritustel. Ares Security alustalaks on koolitatud ja võimekas personal, kes on instrueeritud iga objekti kohta eraldi ja omab objektil profesinonaalset varustust.

Ares Security võimekus on üritusele välja panna kuni 200 meheline meeskond, kuhu kuuluvad turvajuhid erinevate valdkondade spetsialistid (patrullteenus, läbipääsurežiim, isikukaitse ja tehnikavalve, parkimine ja liiklus, meditsiin, vetelpääste jt). Meie käest saab tellida ka terviklahendust liiklusskeemide koostamisest kuni liiklusmärkide paigaldamiseni.

Koostöö meiega on kiire ja efektiivne, sest suudame tekkivaid probleeme lahendada kiirelt ja pakkuda omapoolseid lahendusi tulevaste samasiuliste olukordade vältimiseks. Seda saame garanteerida seeläbi, et on olemas selgelt jaotatud tööjaotus. Tänu hoolikalt valitud personalile on meil kaadrivoolavus minimaalne ja suudame teenendada erinevatele sihtgruppidele suunatud üritusi just antud sündmusele sobiliku kaadriga. Kaasa aitavaks teguriks on ka ettevõte individuaalne lähenemine lepingupartneritele, millega kaasneb pandlikuks , mobiilsus ja kiire kohanemisvõime erinevatele olukordadele ja soovidele.

Turvateenuse pakkumine erinevates meelelahutusasutustes, milleks võivad olla nii klubid kui…

Turvateenuse pakkumine erinevates meelelahutusasutustes, milleks võivad olla nii klubid kui ka väiksemad kohad. Oma töös hindame head sisekorda ja võimalikult efektiivset kontrolli.
Omame kogemusi erinevates Eesti linnades ja piirkondades, mis annab meile eelise, teades kohalikke inimesi ja tavasid. Samuti hõlbustab see koostööd teenuse tellijaga, kelle jaoks on palgatud ettevõte terviklik.

Piiritletud või piiritlemata territooriumil ja kindlaksmääratud ajal avalikus kohas korraldatav…

Piiritletud või piiritlemata territooriumil ja kindlaksmääratud ajal avalikus kohas korraldatav ettevõtmine, milles osalejate kaitseks tagatakse avalik kord.
Omame pikaajalist kogemust erinevatel vabaõhuüritustel.

Liiklus-ja parkimiskorraldus teenust. Meie töötajad on omandanud liiklusreguleerija koolituse ning…

Liiklus-ja parkimiskorraldus teenust. Meie töötajad on omandanud liiklusreguleerija koolituse ning täiendavad oma teadmisi igal aastal erinevatel koolitustele. Liiklus-ja parkimiskorraldus teenus tagab liikluse nõuetekohase korralduse, see eeldab aga põhjalikku infot antud ürituse ja objekti kohta. Meie käest saab tellida terviklahendust liiklusskeemide koostamisest kuni liiklusmärkide paigaldamiseni Teie ürituse alale.

Rannavalveteenus annab turvatunde ja tagab avaliku korra hoidmise supelrandades ja…

Rannavalveteenus annab turvatunde ja tagab avaliku korra hoidmise supelrandades ja väliüritustel üle Eesti! Rannavalve seisneb vetelpääste korralduses, vältimatu meditsiinilise esmaabi osutamises ning turvalisuse ja korra tagamises supelrannas ja väliüritustel. Vetelpäästja tegutseb hädaolukorras kiiresti  ning osutab vastavalt vajadusele vältimatut esmaabi kiirabi saabumiseni.  Meie Vetelpäästjad on saanud professionaalse koolituse ning on head ujujad.

OÜ Ares Security